Site Loader

張啟斌醫生

婦產科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國皇家婦產科醫學院榮授院士
香港婦產科學院院士
香港醫學專科學院院士(婦產科)
應診時間
  星期一星期二星期三星期四星期五星期六
張啟斌醫生上午-翹康
(尖沙咀 1810)
---翹康
(尖沙咀 1810)
張啟斌醫生下午---翹康
(尖沙咀 1810)
--
星期日及公眾假期休息
翹康
(尖沙咀 1810)
翹康醫務中心
(尖沙咀 1810)
香港九龍尖沙咀彌敦道132號 美麗華廣場A座18樓1810室+852 2722 1712
+852 9687 2719