Site Loader

霍詠儀醫生

婦產科專科醫生
香港中文大學內外全科醫學士
香港醫學專科學院院士(婦產科)
香港婦產科學院院士
英國皇家婦產科醫學院院士
應診時間
  星期一星期二星期三星期四星期五星期六
霍詠儀醫生上午仁安醫院(SOP)翹康(尖沙咀)-翹康(尖沙咀)翹康(尖沙咀)-
霍詠儀醫生下午翹康(尖沙咀)翹康(尖沙咀)-仁安醫院(SOP)仁安醫院(SOP)-
星期日及公眾假期休息
翹康(尖沙咀)翹康醫務中心(尖沙咀)香港九龍尖沙咀彌敦道132號 美麗華商場A座18樓1810室 +852 2722 1712
+852 9687 2719
仁安醫院(SOP)仁安醫院專科門診新界沙田大圍富健街18號+852 2608 3222