Site Loader
  • Gynaecology
  • Obstetrics
  • Vaccine Protection
  • Paediatrics
  • Other Information
Dr. Leung Kwok Ling, Ares
Founder, Prestige Medical Centre
MBBS(HK)
FHKAM(O&G)
FHKCOG
FRCOG(UK)
Dr. Yu Kai Man
Director, Prestige Medical Centre
Head, Department of O&G, Union Hospital
MBChB(CUHK)
FHKAM(O&G)
FHKCOG
FRCOG(UK)
Dr. Lam Siu Keung
MBBS(HK)
FHKAM(O&G)
FHKCOG
FRCOG(UK)
DCH(Ireland)
Dr. Law Ka Bo, Bonita
Director, Breast Centre, Union Hospital
MBChB(CUHK)
FHKAM(Surg)
FCSHK
FRCSEd

【#醫事通識】部份罕見病:產前診斷

部份罕見病:產前診斷 無創產檢以及擴大隱性遺傳病篩查 #罕見病 #產前診斷 #無創產檢 #擴大隱性遺傳病篩查 #梁國齡醫生 #非入侵性產...

【#醫事通識】罕見病:產前診斷

收看次數:20 次 2022年11月9日 罕見病:產前診斷 無創產檢以及擴大隱性遺傳病篩查 #罕見病 #產前診斷 #無創產檢 #擴大隱...

【#醫事通識】先兆流產

懷孕初期出血或腹痛,醫生稱為先兆流產,懷孕中有15%的機會發生。觀察到胎心正常,胎兒有生長,停血後大多數嬰兒都發展良好。 醫生會考慮以下因...

【#醫事通識】準媽媽須知

【#醫事通識】孕婦可能都擔心,生仔經歷十級痛。順產定開刀都好難揀,去旅行也要盡量避免。今集彭志宏醫生請嚟資深婦產科專科余啟文醫生,講解吓孕婦們關...

預防BB濕疹小貼士2

...

乳癌知多啲

[#醫事通識] 女士們一旦發現有脹痛或硬塊就會好緊張,擔心係咪患上乳癌,女士們戴有綱絲的胸圍會唔會引致生乳癌 ? 顯然大家對乳房問題有好多唔明,...

預防BB濕疹小貼士

...

媽媽級打HPV疫苗冇用? 坊間謬誤同你拆解

...